—   Služby   —

Vyberte si z našej širokej palety služieb, rozdelených do štyroch kategórii

INŽINIERSKE SIETE

Výstavba vodohospodárskych diel.

Výstavba vodovodov-uličné rozvody , čerpacie stanice, vodojemy.

Výstavba kanalizácie – uličné zberače, domové prípojky, prečerpávacie stanice, čističky odpadových vôd.

VOZOVÝ PARK

Kompletný zoznam naších vozidilel, Prepravný poriadok nákladnej dopravy

Vozové  vybavenie firmy VODOSTAV PLUS, s.r.o. tvorí kompletný sortiment stavebných strojov  a nákladných vozidiel, prístrojov na meranie a vyhľadávanie, obrábacie stroje na spracovanie kameňa, stroje a zariadenia pre stavebné a montážne práce, kompletný sortiment nástrojov a náradia pre vykonávanie stavebno-montážnych prác.

BETÓNOVÉ ZMESI

V roku 2019 naša spoločnosť kúpila zrekonštruovanú betonárku typ: SB 20.1. Na výrobu betónových zmesí používame zrekonštruovanú staveniskovú betonárku. Jednotlivé druhy betónových zmesí sú bližšie špecifikované v cenníku betónových zmesí.
 
Taktiež podľa požiadaviek zákazníka vyrábame betónové výrobky /kocky, stĺpiky/

 

O spoločnosti VODOSTAV PLUS, s.r.o.

VODOSTAV PLUS, s.r.o. je poprednou spoločnosťou v oblasti stavebníctva v regióne Zlatých Moraviec , ale aj v Nitrianskom kraji. V priebehu roka 2018 sme odkúpili časť podniku spoločnosti Stanislav Orovnický VODOSTAV , ktorá sa zaoberala stavebnou výrobou a dopravou. Snažíme sa o inováciu technológií a výroby pomocou moderných zariadení, ktoré budú spĺňať prísne normy EÚ.

Hodnoty spoločnosti: ✔smerujeme k zvyšovaniu hodnoty spoločnosti, ✔potreby zákazníka sú pre nás prvoradé, ✔zvyšujeme technologickú vybavenosť spoločnosti podľa požiadaviek EÚ, ✔flexibilnosť voči trhu doma i v zahraničí, ✔zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov