—   Prevádzka   —

Firemná identita, hodnoty, charakteristika, orgány a predmet činnosti

Firemná identita

VODOSTAV PLUS, s.r.o. je poprednou spoločnosťou v oblasti stavebníctva v regióne Zlatých Moraviec , ale aj v Nitrianskom kraji. Najskôr mala svoje podnikateľské aktivity v oblasti predaja náhradných dielov na nákladné autá a postupom času prešla aj na poľnohospodársku výrobu. V priebehu roka 2018 sme odkúpili časť podniku spoločnosti Stanislav Orovnický VODOSTAV , ktorá sa zaoberala stavebnou výrobou a dopravou. Snažíme sa o inováciu technológií a výroby pomocou moderných zariadení, ktoré budú spĺňať prísne normy EÚ.
 

Firemné hodnoty:

 • Smerujeme k zvyšovaniu hodnoty firmy
 • Potreby zákazníka sú pre nás prvoradé
 • Zvyšujeme technologickú vybavenosť firmy podľa požiadaviek EÚ
 • Flexibilnosť voči trhu doma i v zahraničí
 • Zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov

Charakteristika spoločnosti:

Obchodné meno spoločnosti: VODOSTAV PLUS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce
Právna forma: s.r.o. 
IČO: 365 43 047
DIČ:
2120146546
Spoločnosť je zapísaná: OR SR NITRA, oddiel: Sro, Vl.č.:12724/N
Dátum založenia firmy: 14.08.2001

Orgány firmy:

Vlastníci spoločnosti  Mgr. Martina Cibirová 50%
Bc. Lucia Rebeková 50%
Štatutárny orgán   Mgr.Martin Cibira
Stanislav Orovnický 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
 
 

Profil spoločnosti

Predmet činnosti

Podľa výpisu z obchodného registra našou činnosťou je najmä:

 • Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 • Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • Maloobchod v rozsahu voľných živností
 • Osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby
 • Čalúnnické práce
 • Neremeselná výroba bytových doplnkov
 • Prenájom motorových vozidiel
 • Prenájom stavebných strojov a zariadení
 • Predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
 • Výroba a rozvod pitnej vody
 • Odvod odpadových vôd
 • Oprava nákladných a osobných vozidiel
 • Záručný a pozáručný servis nákladných a osobných vozidiel
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m, drobných stavieb a ich zmien
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • Prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-I
 • Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho – Inžinierske stavby- vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby
 • Kamenárstvo
 • Prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaným iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Čistiace a upratovacie práce
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • Výroba stavebných materiálov z betónu, cementu a sadry
 • Vedenie účtovníctva
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Prevádzkovateľ nákladnej cestnej dopravy
 • Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
 • Poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
 • Výroba potravinárskych výrobkov
 • Výroba kŕmnych zmesí
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied   

 

Organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločnosť je riadená konateľom Stanislavom Orovnickým. Pri svojej činnosti využíva odborných poradcov a konzultantov.

 

Certifikáty

Spoločnosť VODOSTAV PLUS, s.r.o. je držiteľom ISO certifikátu, vďaka ktorému potvrdzuje kvalitatívny štandard spoločnosti. 

 

 

 

 

Ďalšie certifikáty

 

O spoločnosti VODOSTAV PLUS, s.r.o.

VODOSTAV PLUS, s.r.o. je poprednou spoločnosťou v oblasti stavebníctva v regióne Zlatých Moraviec , ale aj v Nitrianskom kraji. V priebehu roka 2018 sme odkúpili časť podniku spoločnosti Stanislav Orovnický VODOSTAV , ktorá sa zaoberala stavebnou výrobou a dopravou. Snažíme sa o inováciu technológií a výroby pomocou moderných zariadení, ktoré budú spĺňať prísne normy EÚ.

Hodnoty spoločnosti: ✔smerujeme k zvyšovaniu hodnoty spoločnosti, ✔potreby zákazníka sú pre nás prvoradé, ✔zvyšujeme technologickú vybavenosť spoločnosti podľa požiadaviek EÚ, ✔flexibilnosť voči trhu doma i v zahraničí, ✔zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov